Tjänster

Dränering

Vi på PJN entreprenad AB har ISOCERT! ISOCERT är en certifiering som ISODRÄN AB tagit fram för att säkerställa kvalitén som slutkunden erhåller genom de entreprenörer som utnyttjar ISODRÄN-systemet.

Arbetet utfört i följande ordning:

  • Uppgrävning ända ner till grundsulan. Rengöring av grundsula och källarvägg
  • Källarvägg och grundsula isoleras med isodränskivan
  • Dräneringrör monteras som kopplas ihop till dräneringsbrunnen och vidare till stenkista eller det kommunala dagvattensystemet
  • Återfylls med singel över grundsulan. Fiberduken monteras mot isodrän-skivorna. Täcklisten monteras
  • Återfyller med jordmassorna och en grovåterställning av arbetsområde.

Markstensläggning/Murbyggnation

Vi gör hela jobbet från planering av stenytor till inköp av sten, sedan stenläggningen med de rätta undermaterialen och fallen för vattenavrining och mönsterpassningar.

Gjuten platta för hus eller garage

Vi åtar oss hela jobbet från schaktning, dränering till färdiggjuten platta.

Vi har sammarbete med VVS montörer för noggrann indragning av V/A till anvisning efter ritning.  Efter färdiggjuten platta gör vi en återställning av arbetsområdet och en grovplanering 3 meter utanför plattan. 

Kontaka oss för en kostnadsfri offert.