PJN ENTREPRENAD AB

Välkommen till din mark&bygg entreprenör i Östergötland!

 

 

PJN Entreprenad AB utför det mesta inom mark och byggarbeten. Bland våra uppdragsgivare återfinns såväl privatpersoner som företag.

 

Exempel på projekt vi åtar oss.

 

Markstensläggning/Murbyggnation. Vi gör alla typer av murar och markstensläggningar. Här behövs det ett noggrant underarbete som själva stenen sedan placeras på. Vi åtar oss helheten med att schakta, planera med olika stenkrossmaterial så stenen får en stabil och plan yta, och dom rätta fallen för vattenavrinning.

 

Husdränering. Dränering av husgrund, vilket innebär borttagning av befintliga schaktmassor emot husgrunden, montering av isodränskivor och installation av dräneringsrör i singelbädd som omsluts av markduk. I samband med återfyllning av singel och befintliga schaktmassor installeras markrör som ansluts mot brunn och som kopplas samman med det kommunala dagvattensystemet/stenkista. Uppdraget avslutas med grovåterställning av arbetsområdet som innebär att överblivna schaktmassor optimeras för maximal avrinning från husgrund.

 

Gjuten platta. Vi gör allt ifrån utsättningen till schaktning och fyller upp med dom rätta grusfraktionerna som behövs för att grunden ska få en så stabil yta som möjligt att stå på, lägger ner dränering och dagsvattenrör,  formar grunden och drar in vatten/avlopp och el till anvisad plats enligt ritning innan vi gjuter plattan.

 

Vi utför även:

 

- Poolgrävning

- Infiltrationsbädd

- Installation av Vatten/avlopp

- Tomtplanering

- Altanbyggnation

- Utbyggnation

- Trädfällning